Powołano Kapitułę Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego na rok 2020

Data publikacji: 27 Kwiecień 2020
Zarząd Stowarzyszenia powołał w dniu 17 kwietnia 2020 r. Kapitułę Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego na rok 2020.

Zarząd Stowarzyszenia powołał w dniu 17 kwietnia 2020 r. Kapitułę Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego na rok 2020.

W roku 2020 Kapituła będzie pracowała w składzie: Aleksander Kwaśniewski (przewodniczący), Andrzej Bocheński, Witold Gintowt-Dziewałtowski, Krzysztof Janik, Adam Jarubas, Jacek Majchrowski, Krzysztof Matyjaszczyk, Jerzy Mazurek, Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, Andrzej Opala, Zbigniew Podraza, Włodzimierz Stępień, Wiesław Szczepański, Witold Wróblewski, Jerzy Żmijewski, Janusz Żmurkiewicz, Jan Kazimierz Czubak (sekretarz).

W związku ze stanem epidemicznym zasady pracy Kapituły Nagrody w roku 2020 określi w oparciu o § 12 Regulaminu Nagrody Przewodniczący Kapituły po zakończeniu pierwszego etapu selekcji kandydatów do Nagrody. Wtedy też wskazany zostanie prawdopodobny termin Gali Nagrody.