Obrady Kapituły Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego w roku 2020

Data publikacji: 07 Październik 2020
W dniu 23 lipca 2020 r. obradowała w Warszawie, w Biurze Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Kapituła tegorocznej edycji Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego.

W dniu 23 lipca 2020 r. obradowała w Warszawie, w Biurze Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Kapituła tegorocznej edycji Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego. Podjęto decyzje dotyczące przyznania nagród we wszystkich kategoriach Nagrody.

Kapituła Nagrody ustaliła, iż informacja o laureatach zostanie upubliczniona wraz z zaproszeniami na Galę Nagrody. Gala Nagrody odbędzie się dnia 6 listopada 2020 r. w Krakowie.