Powołano Kapitułę Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego na rok 2021

Data publikacji: 01 Lipiec 2021
Zarząd Stowarzyszenia powołał w dniu 9 czerwca 2021 r. Kapitułę Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego na rok 2021.

Zarząd Stowarzyszenia powołał w dniu 9 czerwca 2021 r. Kapitułę Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego na rok 2021.

W roku 2021 Kapituła będzie pracowała w składzie: Aleksander Kwaśniewski (przewodniczący), Andrzej Bocheński, Edward Fedko, Zygmunt Frankiewicz, Witold Gintowt-Dziewałtowski, Krzysztof Janik, Jacek Majchrowski, Krzysztof Matyjaszczyk, Beata Moskal-Słaniewska, Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, Andrzej Opala, Krzysztof Romankiewicz, Włodzimierz Stępień, Wiesław Szczepański, Witold Wróblewski, Jerzy Żmijewski, Janusz Żmurkiewicz, Jan Kazimierz Czubak (sekretarz).

Tegoroczna edycja Nagrody zakończy się Galą Nagrody w drugiej połowie września 2021 r. Podczas Gali zostaną wręczone Nagrody za rok bieżący oraz niewręczone z powodu epidemii Nagrody z roku ubiegłego.