IX Walne Zebranie zwołane

Data publikacji: 18 Kwiecień 2022
Zarząd Stowarzyszenia w dniu 11 stycznia 2022 r. postanowił zwołać IX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia w dniu 11 stycznia 2022 r. postanowił zwołać IX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Z racji kończącej się kadencji władz Stowarzyszenia Walne Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

IX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się dnia 14 maja 2022  r. w Krakowie. Podczas Walnego Zebrania zostaną wybrane Władze Stowarzyszenia na następną kadencję.