Obradowało IX Walne Zebranie

Data publikacji: 18 Maj 2022
W dniu 14 maja 2022 r. obradowało w Krakowie sprawozdawczo-wyborcze IX Walne Zebranie Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska.

W dniu 14 maja 2022 r. obradowało w Krakowie sprawozdawczo-wyborcze IX Walne Zebranie Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska.

Udzielono absolutorium Władzom Stowarzyszenia poprzedniej kadencji i wybrano nowe. Prezesem Stowarzyszenia został ponownie prof. Jacek Majchrowski. Zarząd Stowarzyszenia ukonstytuował się w składzie: Jacek Majchrowski (Prezes Stowarzyszenia), Marcin Bazylak (Wiceprezes Zarządu), Krzysztof Janik (Wiceprezes Zarządu), Krzysztof Matyjaszczyk (Wiceprezes Zarządu), Jan Kazimierz Czubak (Sekretarz Zarządu), Ziemowit Borowczak, Sławomir Brodziński, Witold Gintowt-Dziewałtowski, Łukasz Komoniewski, Jan Ponulak i Włodzimierz Stępień. Natomiast Komisja Rewizyjna działać będzie w składzie: Kazimierz Górski (Przewodniczący Komisji), Sławomir Pietrzyk i Tadeusz Rozpara.

Walne Zebranie podjęło uchwały w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia oraz priorytetów działalności Stowarzyszenia w kadencji 2022-2025.

Materiały z obrad Walnego Zebrania dostępne są w zakładce Walne Zebrania. W Galerii można obejrzeć zdjęcia z IX Walnego Zebrania.