Stowarzyszenie o ewentualnych zmianach w kalendarzu wyborczym

Data publikacji: 06 Czerwiec 2022
W dniu 31 maja 2022 r. Zarząd Stowarzyszenia przyjął tekst Stanowiska w sprawie ewentualnych zmian w kalendarzu wyborczym.

W dniu 31 maja 2022 r. Zarząd Stowarzyszenia przyjął tekst Stanowiska w sprawie ewentualnych zmian w kalendarzu wyborczym. Stanowisko zostało przesłane do mediów. Tekst Stanowiska poniżej.

 

STANOWISKO ZARZĄDU

STOWARZYSZENIA RZECZPOSPOLITA OBYWATELSKA

w sprawie

EWENTUALNYCH ZMIAN W KALENDARZU WYBORCZYM

 

Podstawą demokratycznego państwa prawa oraz wiary obywateli w jego instytucje jest przestrzeganie przez władze publiczne procedur i reguł politycznej rywalizacji. Dlatego niebezpieczne i szkodliwe są wszelkie próby doraźnych zmian w regulacjach wyborczych, których jedynym uzasadnieniem jest partykularny interes partyjny.

Rok 2023 będzie wyjątkowy w historii polskiej demokracji ze względu na kumulację wyborów parlamentarnych i samorządowych w tym samym czasie. Jedyną dopuszczalną przesłanką zmian terminów wspomnianych elekcji może być kwestia sprawnego, rzetelnego i uczciwego przeprowadzenia procesu wyborczego.   

W związku z medialnymi doniesieniami o podjęciu przez rządzącą większość przygotowań do zmian legislacyjnych zmierzających do przesunięcia wyborów samorządowych na rok 2024 wyrażamy zdziwienie, że dopiero teraz kwestia ta stała się przedmiotem debaty, choć problematyczna sprawa kumulacji wyborów jest wiadoma od roku 2018.

Zwracamy się do wszystkich sił parlamentarnych o rozwagę i odpowiedzialność, której wyrazem będzie niedopuszczenie do ustalania terminów wyborczych skutkujących pozbawieniem swobody nowo wybranych władz samorządowych w tworzeniu lokalnych budżetów na kolejny rok kalendarzowy. Podstawą zaufania obywateli do włodarzy gmin, miast, powiatów i województw jest bowiem rzetelne wypełnianie przez nie własnych, przedwyborczych zobowiązań.

 

 

Za Zarząd Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska

/-/ Jacek Majchrowski

Prezes Stowarzyszenia

 

Kraków, 31 maja 2022 r.