Spotkanie Stowarzyszenia w Katowicach

Data publikacji: 11 Lipiec 2022
W Katowicach w dniu 27 czerwca 2022 r., przy okazji odbywającego się w tym mieście World Urban Forum, odbyło się Spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska.

W Katowicach w dniu 27 czerwca 2022 r., przy okazji odbywającego się w tym mieście World Urban Forum, odbyło się Spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska. Podczas Spotkania Prezes Stowarzyszenia, Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zapowiedział, iż Stowarzyszenie jest gotowe wesprzeć działania, które powstrzymają szkodliwą centralizację zarządzania Polską. Następnie miała miejsce debata, w której uczestniczyli: Marcin Bazylak (Prezydent Dąbrowy Górniczej, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia), Anna Grygierek (Burmistrz Strumienia), Beata Moskal-Słaniewska (Prezydent Świdnicy) i Aneta Witkowska-Złocka (Zastępca Prezydenta Będzina). Moderatorem debaty był Michał Syska, Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia ds. komunikacji społecznej, powołany uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w dniu 31 maja 2022 r. Debata dotyczyła aktualnej sytuacji samorządu terytorialnego.

Zapis telewizyjny Spotkania można obejrzeć pod adresem: https://www.facebook.com/marcinbazylakofficial/videos/1016306252388401, w Galerii został umieszczony serwis fotograficzny ze Spotkania.

Po zakończeniu Spotkania jego uczestnicy podpisali Deklarację Samorządową „O jaką Polskę nam chodzi”. Tekst Deklaracji poniżej:

 

DEKLARACJA SAMORZĄDOWA

„O jaką Polskę nam chodzi?”

 

My samorządowcy zebrani na zaproszenie Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska w dniu 27 czerwca 2022 r. w Katowicach, w przekonaniu, iż Polska potrzebuje zmiany, która przywróci należne miejsce wspólnotom samorządowym, uważamy za niezbędne:

v  Przywrócenie rzeczywistego znaczenia zapisanemu w Konstytucji RP uczestnictwa samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej.

v  Przywrócenie systemu dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego do poziomu gwarantującego finansowanie zadań własnych wspólnot samorządowych.

v  Wprowadzenie realnych i skutecznych programów budownictwa komunalnego oraz społecznego.

v  Zapewnienie poziomu finansowania zadań zleconych, adekwatnego do rzeczywistych kosztów oraz ustalonego według przejrzystych standardów.

v  Wprowadzenie standardów edukacyjnych w systemie oświaty publicznej, dzięki czemu kwoty subwencji oświatowej staną się adekwatne do rzeczywistych wydatków i zapewni wysoki poziom nauczania.

v  Przywrócenie autonomicznej zwierzchności organów samorządu terytorialnego nad administracją zespoloną.

Polska wymaga działań, które przywrócą praworządność w działaniu administracji państwowej. Takich zmian nie gwarantują obecnie rządzący. Jesteśmy gotowi wesprzeć działania zmierzające do zmiany, która powstrzyma szkodliwą centralizację zarządzania Polską.