Jacek Majchrowski odznaczony Medalem Honorowym ZMP

Data publikacji: 25 Październik 2022
W dniu 21 października 2022 r. w Krakowie Wiceprezes Zarządu ZMP, prezydent Lublina Krzysztof Żuk i dyrektor Biura ZMP Andrzej Porawski wręczyli prezydentowi Krakowa i Prezesowi Stowarzyszenia prof. Jackowi Majchrowskiemu Medal Honorowy Związku Miast Polskich.

W dniu 21 października 2022 r. w Krakowie Wiceprezes Zarządu ZMP, prezydent Lublina Krzysztof Żuk i dyrektor Biura ZMP Andrzej Porawski wręczyli prezydentowi Krakowa i Prezesowi Stowarzyszenia prof. Jackowi Majchrowskiemu Medal Honorowy Związku Miast Polskich. Medal został przyznany uchwałą Zarządu ZMP z okazji 20 rocznicy objęcia przez proj. Majchrowskiego funkcji prezydenta Krakowa, „w uznaniu wielkiego wkładu w rozwój działalności Związku Miast Polskich [….] poprzez aktywny udział w pracach Zarządu Związku, reprezentowanie Związku w Radzie Gmin i Regionów Europy, jako jej wiceprezydent i prezydent wykonawczy, tudzież liczne inne działania na rzecz rozwoju samorządności miejskiej”.

Prezydent Majchrowski jest także Wiceprezesem Zarządu ZMP z rekomendacji Frakcji Centrolewicowej ZMP, którą organizuje Stowarzyszenie.