Obrady Kapituły Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego w roku 2023

Data publikacji: 07 Wrzesień 2023
W dniu 29 sierpnia 2023 r. obradowała w Warszawie, w Biurze Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Kapituła tegorocznej edycji Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego.

W dniu 29 sierpnia 2023 r. obradowała w Warszawie, w Biurze Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Kapituła tegorocznej edycji Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego. Podjęto decyzje dotyczące przyznania nagród w sześciu kategoriach Nagrody. W siódmej kategorii Kapituła postanowiła podjąć decyzję co do przyznania nagrody w trybie obiegowym.

Kapituła Nagrody ustaliła, iż informacja o laureatach zostanie upubliczniona wraz z zaproszeniami na Galę Nagrody. Gala Nagrody odbędzie się dnia 5 października 2023 r. w Krakowie.