Marcin Bazylak oraz Krzysztof Matyjaszczyk odpowiedzialni za organizację Frakcji Centrolewicowej ZMP

Data publikacji: 31 Maj 2024
W dniu 10 maja 2024 r. Zarząd Stowarzyszenia upoważnił Wiceprezesów Zarządu Stowarzyszenia: Marcina Bazylaka, Prezydenta Dąbrowy Górniczej oraz Krzysztofa Matyjaszczyka, Prezydenta Częstochowy do zorganizowania w nowej kadencji samorządu terytorialnego Frakcji Centrolewicowej w Związku Miast Polskich.

W dniu 10 maja 2024 r. Zarząd Stowarzyszenia upoważnił Wiceprezesów Zarządu Stowarzyszenia: Marcina Bazylaka, Prezydenta Dąbrowy Górniczej oraz Krzysztofa Matyjaszczyka, Prezydenta Częstochowy do zorganizowania w nowej kadencji samorządu terytorialnego Frakcji Centrolewicowej w Związku Miast Polskich. Frakcja Centrolewicowa w ZMP jest zapisaną w statucie Związku reprezentacją delegatów na Zgromadzenie Ogólne Związku o poglądach centrolewicowych i lewicowych. Od roku 2011 Frakcję organizuje Stowarzyszenie. Dotychczas w imieniu Stowarzyszenia odpowiedzialny za te działania był Prezes Stowarzyszenia i jednocześnie Wiceprezes Zarządu ZMP Jacek Majchrowski, ale w związku ze zbliżającym się zakończeniem kadencji władz Związku należało wyznaczyć nowe osoby odpowiedzialne.

Pierwsze spotkanie Frakcji Centrolewicowej ZMP odbędzie się dnia 18 czerwca 2024 r. w Warszawie, przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia Ogólnego ZMP.