Centrolewica w ZMP

Data publikacji: 20 Czerwiec 2024
W dniu 18 czerwca 2024 r. w Warszawie, przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, ukonstytuowała się Grupa Centrolewicowa Związku.

W dniu 18 czerwca 2024 r. w Warszawie, przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, ukonstytuowała się Grupa Centrolewicowa Związku. W skład Grupy wchodzą centrolewicowi prezydenci miast i burmistrzowie miast członkowskich Związku Miast Polskich. Grupie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska przewodniczy Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia i prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Do Zarządu Związku Miast Polskich zostali wybrani, następujący Członkowie Stowarzyszenia: Krzysztof Matyjaszczyk (prezydent Częstochowy) oraz Beata Moskal-Słaniewska (prezydent Świdnicy). Do Komisji Rewizyjnej Związku wybrany został Marcin Bazylak (prezydent Dąbrowy Górniczej). Jeszcze tego samego dnia na pierwszych posiedzeniach organów ZMP Krzysztof Matyjaszczyk został wybrany wiceprezesem Związku, a Marcin Bazylak przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.