Będą zmiany w inspekcjach?

Data publikacji: 30 Marzec 2012
Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 28 marca 2012 r. przedstawiciele Generalnych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego i Nadzoru Sanitarnego przedstawili informacje dotyczące planów reorganizacji tych instytucji.

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 28 marca 2012 r. przedstawiciele Generalnych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego i Nadzoru Sanitarnego przedstawili informacje dotyczące planów reorganizacji tych instytucji. Z informacji wynika, iż prowadzone są prace koncepcyjne nad zmianą struktury organizacyjnej obu inspekcji. Niestety powodem wdrożenia tych działań jest wyłącznie ograniczenie środków finansowych przeznaczonych na te ważne dla funkcjonowania powiatów urzędy. Nie towarzyszą tym pracom koncepcje poprawy zasad funkcjonowania. Przeczą one także zasadom które powinny kierować działaniami powiatowej administracji zespolonej. Argumenty finansowe szczególnie podkreślił Zastępca Generalnego Inspektora Nadzoru Sanitarnego, zaznaczając jednocześnie, iż dotychczas funkcjonująca struktura powiatowa inspekcji sanitarnej sprawdza się w zupełności.

Tak, więc mimo formalnych zaprzeczeń przedstawicieli rządu prowadzone są prace zmierzające do zastąpienia struktury powiatowej obu inspekcji organizacją okręgową, która wyłączy nadzór budowlany i nadzór sanitarny ze składu powiatowej administracji zespolonej.

Jeśli ta propozycja wyjdzie poza ramy prac planistycznych oznaczać to będzie pozbawienie powiatów polskich ważnego elementu uzasadniającego ich istnienie.