Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Data publikacji: 07 Listopad 2011
W dniu 26 X 2011 r. po raz kolejny obradowała Komisji Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Obrady prowadzili: Wiceprezes Związku Miast Polskich, Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller.

W dniu 26 X 2011 r. po raz kolejny obradowała Komisji Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Obrady prowadzili: Wiceprezes Związku Miast Polskich, Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller.

Okres powyborczy i oczekiwanie na powołanie nowego rządu spowodował, iż większość punktów porządku obrad zajmowały rozporządzania do których strona samorządowa zgłosiła jedynie uwagi natury technicznej.

Dłuższą wymianę zdań spowodowały założenia do projektu ustawy o niektórych sposobach unikania konfliktu interesów (tzw. ustawa antykorupcyjna) przedstawione przez minister Julię Piterę. Dokument przewiduje m. in. zwiększenie zakresu osób składających oświadczenia majątkowe oraz wprowadzenie obowiązku informowania o majątku i działaniach biznesowych członków rodziny osoby składającej zeznanie. Propozycje spotkały się z negatywną oceną strony samorządowej. Dyskusja będzie kontynuowana na następnym posiedzeniu komisji. Do tego tematu wrócimy też w aktualnościach.

W sprawach różnych przedstawiciele strony samorządowej już po raz drugi zadali Radzie Ministrów pytanie o wysokość środków finansowych jakie będą przeznaczone w przyszłym roku na realizację nowych przepisów dotyczących pieczy zastępczej. Niestety zamiast konkretnej odpowiedzi członkowie komisji wysłuchali krótkiej wymiany zdań pomiędzy przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej a Ministerstwa Finansów. Wynikało z niej, że nie tylko nadal nie jest znana wysokość środków finansowych, które mają być przeznaczone na realizację pieczy zastępczej, ale także brak jest porozumienia w tej kwestii między ministerstwami.