Z pracy Zarządu Stowarzyszenia

Data publikacji: 07 Listopad 2011
W Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia w dniu 26 X 2011 r., pod przewodnictwem Prezesa Stowarzyszenia Jacka Majchrowskiego, z udziałem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Tadeusza Rozpary obradował Zarząd Stowarzyszenia. Gościem posiedzenia był Poseł na Sejm RP, a zarazem członek Stowarzyszenia Ryszard Kalisz.

W Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia w dniu 26 X 2011 r., pod przewodnictwem Prezesa Stowarzyszenia Jacka Majchrowskiego, z udziałem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Tadeusza Rozpary obradował Zarząd Stowarzyszenia. Gościem posiedzenia był Poseł na Sejm RP, a zarazem członek Stowarzyszenia Ryszard Kalisz. Poseł Kalisz poinformował zebranych o aktualnej sytuacji w Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Zarząd Stowarzyszenia wysłuchał informacji Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia Jana Kazimierza Czubaka o przygotowaniach do inauguracyjnego spotkania Klubu Samorządowego Stowarzyszenia. Patronat nad Klubem Samorządowym zgodził się objąć Prezydent Aleksander Kwaśniewski. Zarząd Stowarzyszenia ustalił, iż pierwsze spotkanie klubu odbędzie się w dniu 1 XII 2011 r.

Przyjęto również tekst regulaminu Nagrody Samorządowej Stowarzyszenia. Do jej ustanowienia zobowiązało Zarząd Stowarzyszenia III Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Nagroda zostanie po raz pierwszy przyznana w maju 2012 r. Do rozstrzygnięcia w późniejszym czasie pozostawiono kwestie imienia, które zostanie nadane nagrodzie.