Obrady Kapituły Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego w roku 2017

Data publikacji: 02 Październik 2017
W dniu 31 sierpnia 2017 r. obradowała w Warszawie, w Biurze Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Kapituła tegorocznej edycji Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego.

W dniu 31 sierpnia 2017 r. obradowała w Warszawie, w Biurze Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Kapituła tegorocznej edycji Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego. Podjęto decyzje dotyczące przyznania nagród we wszystkich kategoriach za wyjątkiem Kategorii Samorząd Powiatowy, co, do której Kapituła postanowiła w roku 2017 nagrody nie przyznać.

Kapituła Nagrody ustaliła, w przeciwieństwie do lat poprzednich, iż informacja o laureatach zostanie upubliczniona wraz z zaproszeniami na Galę Nagrody. Gala Nagrody odbędzie się dnia 24 listopada 2017 r. w Krakowie.