VII Walne Zebranie zwołane

Data publikacji: 10 Grudzień 2017
W dniu 24 listopada 2017 r. obradował w Krakowie Zarząd Stowarzyszenia.

W dniu 24 listopada 2017 r. obradował w Krakowie Zarząd Stowarzyszenia. Proponowane przez rząd zmiany do przepisów „antykorupcyjnych”, zdaniem Zarządu Stowarzyszenia, oznaczają konieczność dokonania zmiany Statutu Stowarzyszenia. W tym celu Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o zwołaniu VII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

VII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się dnia 20 stycznia 2018 r. w Krakowie. Podczas Walnego Zebrania zostanie podjęta uchwała w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.