Obradowało VII Walne Zebranie

Data publikacji: 30 Styczeń 2018
W dniu 20 stycznia 2018 r. obradowało w Krakowie VII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska

W dniu 20 stycznia 2018 r. obradowało w Krakowie VII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska.

Członkowie Stowarzyszenia zebrani na obradach Walnego Zebrania podjęli uchwałę o zmianie Statutu Stowarzyszenia polegającej na wykreśleniu z jego treści przepisów zezwalających na prowadzenie działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie. Dotychczas Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej, ale planowane przez rząd zmiany w przepisach „antykorupcyjnych” mają stanowić, iż funkcjonariusz publiczny nie może być członkiem władz Stowarzyszenia, które ma zapisaną w Statucie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Dotychczas zakaz ten dotyczył przypadków faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej.