Powołano Kapitułę Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego na rok 2018

Data publikacji: 13 Luty 2018
Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w Warszawie w dniu 20 stycznia 2018 r. powołano Kapitułę Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego na rok 2018.

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w Warszawie w dniu 20 stycznia 2018 r. powołano Kapitułę Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego na rok 2018.

W roku 2018 Kapituła będzie pracowała w składzie: Aleksander Kwaśniewski (przewodniczący Kapituły), Jan Bajkowski, Aleksander Gappa, Witold Gintowt-Dziewałtowski, Anna Grygierek, Riad Haidar, Krzysztof Janik, Adam Jarubas, Tadeusz Jędrzejczak, Tadeusz Krzakowski, Jacek Majchrowski, Jerzy Mazurek, Kazimierz Pałasz, Katarzyna Piekarska, Zbigniew Podraza, Włodzimierz Stępień i Jan Kazimierz Czubak (sekretarz Kapituły).

Ze względu na wybory samorządowe tegoroczna edycja nagrody zakończy się Galą Nagrody już we wrześniu 2018 r.