Obrady Kapituły Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego w roku 2018

Data publikacji: 21 Lipiec 2018
W dniu 17 lipca 2018 r. obradowała w Warszawie, w Biurze Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Kapituła tegorocznej edycji Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego.

W dniu 17 lipca 2018 r. obradowała w Warszawie, w Biurze Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Kapituła tegorocznej edycji Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego. Podjęto decyzje dotyczące przyznania nagród we wszystkich kategoriach Nagrody.

Kapituła Nagrody ustaliła, iż informacja o laureatach zostanie upubliczniona wraz z zaproszeniami na Galę Nagrody. Gala Nagrody odbędzie się dnia 7 września 2018 r. w Krakowie.