VIII Walne Zebranie zwołane

Data publikacji: 06 Styczeń 2019
W dniu 7 grudnia 2018 r. obradował w Krakowie Zarząd Stowarzyszenia.

W dniu 7 grudnia 2018 r. obradował w Krakowie Zarząd Stowarzyszenia. Zgodnie z ustaleniami przyjętymi w zeszłym roku o przełożeniu terminu sprawozdawczo-wyborczego VIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na okres po wyborach samorządowych Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania.

VIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się dnia 9 lutego 2019 r. w Krakowie. Podczas Walnego Zebrania zostaną wybrane Władze Stowarzyszenia na następną kadencję.