Obradowało VIII Walne Zebranie

Data publikacji: 19 Luty 2019
W dniu 9 lutego 2019 r. obradowało w Krakowie sprawozdawczo-wyborcze VIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska.

W dniu 9 lutego 2019 r. obradowało w Krakowie sprawozdawczo-wyborcze VIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska.

Udzielono absolutorium Władzom Stowarzyszenia poprzedniej kadencji i wybrano nowe. Prezesem Stowarzyszenia został ponownie prof. Jacek Majchrowski. Zarząd Stowarzyszenia ukonstytuował się w składzie: Jacek Majchrowski (Prezes Stowarzyszenia), Krzysztof Janik (Wiceprezes Zarządu), Jan Ponulak (Wiceprezes Zarządu), Jan Kazimierz Czubak (Sekretarz Zarządu), Ziemowit Borowczak, Sławomir Brodziński, Witold Gintowt-Dziewałtowski i Włodzimierz Stępień. Natomiast Komisja Rewizyjna działać będzie w składzie: Kazimierz Górski (Przewodniczący Komisji), Sławomir Pietrzyk i Tadeusz Rozpara.

Walne Zebranie podjęło uchwały w sprawie: upoważnienia Prezesa Stowarzyszenia do prowadzenia rozmów dotyczących współdziałania w wyborach w roku 2019 oraz priorytetów działalności Stowarzyszenia w kadencji 2019-2022.

Materiały ze obrad Walnego Zebrania dostępne są w zakładce Walne Zebrania. W Galerii można obejrzeć zdjęcia z VIII Walnego Zebrania.