Edycja Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego w roku 2019

Data publikacji: 13 Maj 2019
Zarząd Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska informuje, iż uruchomiona została edycja Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego w roku 2019.

Zarząd Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska informuje, iż uruchomiona została edycja Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego w roku 2019.

Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym i prawnym związanym z samorządem terytorialnym za działania na rzecz wspólnot samorządowych w Polsce.

Osoby fizyczne mogą otrzymać Nagrodę w kategoriach:

  • Samorząd miejski.
  • Samorząd powiatowy.
  • Samorząd województwa.
  • Całokształt działań na rzecz samorządu terytorialnego.

Osoby prawne mogą otrzymać Nagrodę w kategoriach:

  • Jednostka samorządu terytorialnego.
  • Organizacja pozarządowa.
  • Firma przyjazna samorządowi terytorialnemu.

Zgłoszenia kandydatur do pierwszego etapu selekcji laureatów Nagrody można składać w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r., pocztą, na adres: Zarząd Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska, ul. Czackiego 7/9, II piętro, 00-043 WARSZAWA lub elektronicznie na adres: zarzad@stowarzyszeniero.pl.

Nagroda Samorządowa im. Norberta Barlickiego w poszczególnych kategoriach zostanie przyznana przez Kapitułę Nagrody pod przewodnictwem Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Uroczystość wręczenia Nagród odbędzie się we wrześniu 2019 r.