Nagroda Samorządowa im. Norberta Barlickiego

W lipcu 2011 r. III Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska zobowiązało Zarząd Stowarzyszenia do ustanowienia nagrody dla działaczy samorządu terytorialnego.

Realizując uchwałę Walnego Zebrania Zarząd Stowarzyszenia w marcu 2012 r. ustanowił Nagrodę Samorządowa Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska im. Norberta Barlickiego. Nagroda jest przyznawana wyróżniającym się działaczom samorządu terytorialnego oraz jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pozarządowym za działania na rzecz samorządu terytorialnego oraz społeczności lokalnych.

Patronem Nagrody jest przedwojenny działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, Poseł na Sejm RP, minister i prezydent Łodzi Norbert Barlicki.

Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia regulaminem Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

  1. Samorząd Miejski.
  2. Samorząd Powiatowy.
  3. Samorząd Województwa.
  4. Jednostka Samorządu Terytorialnego.
  5. Organizacja Pozarządowa.
  6. Całokształt Działań na rzecz Samorządu Terytorialnego.
  7. Firma Przyjazna Samorządowi.

W kategoriach nr 1, 2, 3 i 6 Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym, a w kategoriach nr 4, 5 i 7 osobom prawnym.

W imieniu Stowarzyszenia Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody powoływana corocznie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody mają członkowie Stowarzyszenia oraz laureaci Nagrody. Kapituła Nagrody może także przyznać Nagrodę z własnej inicjatywy.

Załączniki