Zarząd Stowarzyszenia (wybrany 28 II 2015 r.)

Prezes Stowarzyszenia:
Jacek Majchrowski

 

Jacek Majchrowski
Prezydent Krakowa (od 2002), Wiceprezes Związku Miast Polskich (od 2011), członek Zarządu Związku Miast Polskich (od 2011), członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (2011-2015), Wojewoda Krakowski (1996-1997)

Wiceprezesi Stowarzyszenia:
 

 

 

 

Krzysztof Janik
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (2001-2004), Poseł na Sejm RP (1993-2005), Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (1995-1997)

 

 

 

Jan Ponulak
Burmistrz Miastka (1998-2002), radny Rady Miejskiej w Miastku (1998-2002 i 2006-2010), sekretarz strony rządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (2001-2006)

Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia:
 

 

 

Jan Kazimierz Czubak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu (1998-2006), Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu (1996-1998), radny Rady Miejskiej w Bytomiu (1994-2010), Sekretarz Związku Miast Polskich (2003-2007), członek Zarządu Związku Miast Polskich (1999-2007), członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (2003-2008)

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:
Ziemowit Borowczak
Zastępca Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego (2015-2016), Zastępca Burmistrza Sanoka (2011-2014), radny Rady Miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim (1998-2002)
Sławomir Brodziński
radny Rady Miejskiej w Będzinie (od 1994), Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie (1998-2006 i 2010-2014), Członek Zarządu Miasta Będzina (1994-1996)
Zbigniew Krzywicki (zmarł 18 IV 2015)
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego (2002-2006), radny Sejmiku Województwa Podlaskiego (1998-2006 i 2007-2010), radny Rady Miejskiej w Białymstoku (1990-1998)
Włodzimierz Stępień Włodzimierz Stępień
Poseł na Sejm RP (2005-2007), Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014), radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014), Prezydent Kielc (1998-2002), Zastępca Prezydenta Kielc (1996-1998), radny Rady Miejskiej w Kielcach (1998-2005)
  

Witold Gintowt-Dziewałtowski (wybrany 25 IX 2015)                                Poseł na Sejm RP (1997-2011), Senator RP (2011-2015), Prezydent Elbląga (1994-1998), radny Rady Miejskiej w Elblągu (1994-1997)