Grupa Centrolewicowa w ZMP (5 III 2019) - zdjęcia: Paweł Miecznik