III Walne Zebranie Członków

    III Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska odbyło się dnia 2 VII 2011 r. w Krakowie, w Krakowskiej Akademii im. Andrzej Frycza-Modrzewskiego.

   Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Uczestnicy zebrania udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia i wybrali nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem Stowarzyszenia został ponownie prof. Jacek Majchrowski.

    Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia upoważniło również nowy Zarząd Stowarzyszenia do udzielania poparcia, w imieniu Stowarzyszenia, wybranym kandydatom w wyborach parlamentarnych w roku 2011 oraz zobowiązało Zarząd Stowarzyszenia do ustanowienia Nagrody Samorządowej Stowarzyszenia.

Załączniki