II Walne Zebranie Członków

    II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska odbyło się dnia 7 III 2009 r. w Warszawie, w Hotelu „Gromada”.

    Zebranie przyjęło projekt Kodeksu ustroju samorządu terytorialnego oraz dokument Konsorcjum „Samorządna Polska”.

    Gośćmi zebrania byli: Wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Szmajdziński, Poseł na Sejm RP Wojciech Olejniczak, Poseł na Sejm RP Marek Borowski oraz redaktor naczelny „Krytyki Politycznej” Sławomir Sierakowski.

Załączniki