V Walne Zebranie Członków

V Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska odbyło się dnia 28 lutego 2015 r. w Krakowie, w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.

Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Uczestnicy zebrania udzielili absolutorium  ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia i wybrali nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem Stowarzyszenia został ponownie prof. Jacek Majchrowski.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło również uchwały w sprawie: wznowienia organizacji cyklicznych spotkań Klubu Samorządowego Stowarzyszenia, udziału Stowarzyszenia w obchodach 25 rocznicy restytucji samorządu terytorialnego w Polsce, uhonorowania odznaczeniami państwowymi centrolewicowych działaczy samorządowych, podziękowania Panu Kazimierzowi Pałaszowi za zaangażowanie w pracy Władz Stowarzyszenie, organizacji Konferencji Programowej Stowarzyszenia oraz działań na rzecz utworzenia centrolewicowej reprezentacji samorządowej w parlamencie RP.

Załączniki