VI Walne Zebranie Członków

VI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska odbyło się dnia 25 września 2015 r. w Dąbrowie Górniczej, w Pałacu Kultury Zagłębia.

Zebranie miało charakter wyborczy. W związku z nagłą śmiercią Członka Zarządu Stowarzyszenia Zbigniewa Krzywickiego wystąpiła konieczność uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia. Był to jedyny punkt merytoryczny Walnego Zebrania.

Walne Zebranie wybrało w skład Zarządu Stowarzyszenia Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego.