VII Walne Zebranie Członków

VII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska odbyło się dnia 20 stycznia 2018 r. w Krakowie, w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.

Zebranie zostało zwołane celem zmiany Statutu Stowarzyszenia. Ze Statutu Stowarzyszenia zostały wykreślone przepisy zezwalające na prowadzenie działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie. Był to jedyny punkt merytoryczny Walnego Zebrania.