VIII Walne Zebranie Członków

VIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska odbyło się dnia 9 lutego 2019 r. w Krakowie, w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.

Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Uczestnicy zebrania udzielili absolutorium  ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia i wybrali nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem Stowarzyszenia został ponownie prof. Jacek Majchrowski.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło również uchwały w sprawie: upoważnienia Prezesa Stowarzyszenia do prowadzenia rozmów i negocjacji dotyczących współdziałania w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu RP oraz priorytetów działalności programowej Stowarzyszenia.

Załączniki