IX Walne Zebranie Członków

IX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska odbyło się dnia14 maja 2022 r. w Krakowie, w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.

Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Uczestnicy zebrania udzielili absolutorium  ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia i wybrali nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem Stowarzyszenia został ponownie prof. Jacek Majchrowski. Zebranie dokonało także zmiany Statutu Stowarzyszenia. Zwiększono liczbę Wiceprezesów Zarządu Stowarzyszenia z 2 do 3.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło również uchwałę w sprawie priorytetów działalności programowej Stowarzyszenia.

Załączniki