I Walne Zebranie Założycielskie

    I Walne Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska odbyło się dnia 3 IX 2008 r. w Warszawie, w Centrum Multimedialnym „Foksal”. Pomocy w jego zorganizowaniu udzieliła Fundacja „Amicus Europae”.

   Zebrania podjęło uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia oraz przyjęło Statut Stowarzyszenia i wybrało Komitet Założycielski Stowarzyszenia w składzie: Ziemowit Borowczak, Jan Kazimierze Czubak oraz Kazimierz Pałasz. Zadaniem komitetu było przeprowadzenie procedury rejestracji sądowej Stowarzyszenia.

   Następnie Zebranie przyjęło Deklarację Programową Stowarzyszenia oraz wybrało władze Stowarzyszenia. Prezesem Stowarzyszenia został prof. Jacek Majchrowski

    Gościem zebrania był Prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Załączniki